Bölge İdare Mahkemesi Başkanı
  Mustafa Nafiz ACAR
Bölge İdare Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü
  Yazı İşleri Müdürü
  Zabıt Katibi
Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu
  İsim
  Bölge İdare Mahkemesi Başkanı
  1. İdari Dava Dairesi Başkanı
  2. İdari Dava Dairesi Başkanı
  3. İdari Dava Dairesi Başkanı
  4. İdari Dava Dairesi Başkanı
  5. İdari Dava Dairesi Başkanı
  1. Vergi Dava Dairesi Başkanı
  2. Vergi Dava Dairesi Başkanı
  3. Vergi Dava Dairesi Başkanı
Başkanlar Kurulu Yazı İşleri Müdürlüğü
  Yazı İşleri Müdürü
  Zabıt Katibi
  Santral Memuru
Başkanlar Kurulu Özel Kalem
  Özel Kalem
  Şoför
Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu          Fax : 0 332 224 01 23
  Komisyon Yazı İşleri Müdürü
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
İdari İşler Müdürlüğü
  İdari İşleri Müdürü
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Şoför
  Şoför
  Elektirik Teknisyeni
  Sıhhi Tesisat Teknisyeni
Önbüro & Danışma Masası
  Yazı İşleri Müdürü
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Veznedar
Bilgi İşlem Bürosu
  Bilgisayar İşletmeni
  Bilgisayar Teknisyeni(Geçici Görevli)
  Bilgisayar Teknisyeni