1. İdari Dava Dairesi Başkanlığı
  Ünvan0 332 224 01 01 (7hat)
  Başkan
  Üye
  Üye
  Üye
  Yazı İşleri Müdürü
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Zabıt KatibiÜcretsiz İzinli
  Mübaşir
  İdari Destek Görevlisi
2. İdari Dava Dairesi Başkanlığı
  Ünvan0 332 224 01 01 (7hat)
  Başkan
  Üye
  Üye
  Üye
  Üye
  Üye
  Yazı İşleri Müdürü
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Mübaşir
3. İdari Dava Dairesi Başkanlığı
  Ünvan0 332 224 01 01 (7hat)
  Başkan
  Üye
  Üye
  Yazı İşleri Müdürü
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Mübaşir
4. İdari Dava Dairesi Başkanlığı
  Ünvan0 332 224 01 01 (7hat)
  Başkan
  Üye
  Üye
  Üye
  Yazı İşleri Müdürü
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Mübaşir
5. İdari Dava Dairesi Başkanlığı
  Ünvan0 332 224 01 01 (7hat)
  Başkan
  Üye
  Üye
  Üye
  Üye
  Yazı İşleri Müdürü
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Mübaşir
  Mübaşir
  Hizmetli
1. Vergi Dava Dairesi Başkanlığı
  Ünvan0 332 224 01 01 (7hat)
  Başkan
  Üye
  Üye
  Üye
  ÜyeÜcretsiz İzinli
  Yazı İşleri Müdürü
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Mübaşir
  Hizmetli
2. Vergi Dava Dairesi Başkanlığı
  Ünvan0 332 224 01 01 (7hat)
  Başkan
  Üye
  Üye
  Üye
  Üye
  Yazı İşleri Müdürü
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Zabıt KatibiÜcretsiz İzinli
  Mübaşir
3. Vergi Dava Dairesi Başkanlığı
  Ünvan0 332 224 01 01 (7hat)
  Başkan
  Üye
  Üye
  Üye
  Üye
  Yazı İşleri Müdürü
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Zabıt Katibi
  Mübaşir
  İdari Destek Görevlisi