Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı Önbüro ve Danışma Masası
 • Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı Önbüro Birimi, 20/11/2009 tarihi itibariyle iki önbüro personeli ve bir danışma personeliyle beraber kurularak faaliyete geçirilmiştir.
 • Türkiye’de Mahkeme Yönetimi Sistemine Destek Projesi hakkında hazırlanan belge ile ilgili olarak genel bilgiler aşağıda verilmiştir.
İçindekiler
 • A. Giriş
 • Projenin 1. Aşaması Projenin 2. Aşaması
 • Projenin 2. Aşaması
 • B. Yeni Mahkeme Yönetimi Sistemi ile Gelen Yenilikler
 • 1- Adliye Müdürleri
 • 2- Adli Yardımcılar
 • 3- Basın Sözcüleri
 • 4- Danışma Masaları
 • 5- Ön Bürolar
 • 6- Kısıtlı Alanlar
 • 7- Vatandaşların bilgilendirilmesi
A. Giriş
 • Adalet Bakanlığının Avrupa Konseyi ile birlikte yürüttüğü ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye’de Mahkeme Yönetimi Sistemine Destek (MYSD) Projesi 1 Aralık 2007 - 30 Kasım 2009 tarihleri arasında uygulanmıştır. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar esnasında Adalet Bakanlığı mensupları, hâkimler, Cumhuriyet savcıları, adliye çalışanları, avukatlar, Baro ve Türkiye Barolar Birliği temsilcileri ile yapılan görüşmeler ve adliyelere yapılan çalışma ziyaretleri sonucunda mevcut sistemde en çok eleştirilen noktalar belirlenmiş ve bu sorunların çözümleri için yeni kurum ve kadrolar önerilmiştir. Belirlenen bu yeni kurum ve kadroların deneme uygulamalarının, pilot adliye seçilen Aydın, Konya, Mardin, Manavgat (Antalya) ve Rize adliyelerinde yapılmasına karar verilmiştir. Proje faaliyetleri genel olarak iki aşamada incelenebilir:
Projenin 1. Aşaması
 • Ulusal ve uluslararası uzmanlardan oluşan ekiplerin Türkiye’nin farklı yerlerinde bulunan değişik özellik ve büyüklükte adliyelere ihtiyaç tespit ziyaretleri yaparak, dava akışı yönetimi, malî yönetim, insan kaynakları yönetimi, mahkeme performans standartları, teknoloji yönetimi ve eğitim konularında mevcut durumu analiz etmiş ve değişiklik önerilerini içeren raporlar hazırlamışlardır.
 • İhtiyaç tespit ziyaretleri yanında, Türk hakim ve Cumhuriyet savcılarının Avrupa ülkelerindeki benzeri uygulamaları yerinde görmesi ve diğer ülkelerdeki akranlarıyla görüş ve deneyim alışverişinde bulunmaları amacıyla uluslararası çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir.
 • Mevcut sistemde tespit edilen eksiklikleri ve bunlara yönelik çözüm önerilerini içeren bir Strateji (Proje Uygulama) Planı hazırlanmış ve bu plan Adalet Bakanlığının onayıyla Aydın, Manavgat, Mardin, Konya ve Rize olarak kararlaştırılan beş pilot adliyede uygulanmaya başlamıştır.
 • Bu planda önerilen uygulamalar pilot adliyelerden hakim ve savcıların katıldığı 9 çalıştayda uzmanlar ve diğer ülkelerdeki akranlarla birlikte tartışılarak uygulama için somut hedefler geliştirilmiştir. Proje Uygulama Planı kapsamında önerilen yeni uygulamalar için gerekli mevzuat değişikliği önerileri Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır. Mevcut durumda uygulamalar, mevzuat değişikliği gerektirmeyen alanlarda yapılmaktadır.
 • Proje kapsamında adliyelerde uygulanmaya başlanacak yeni görevler (adliye müdürleri, ön büro ve danışma masası personeli, basın sözcüleri ve adli yardımcılar vb.) için Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyi tarafından, ulusal uzmanlarla, pilot adliyelerde çalışan hâkim ve savcılardan oluşan çalışma grupları eğitim programları ve materyali geliştirilmişlerdir.
Önbüro Personeli
 • Abdüssamet GÖKMEN
 • Zabıt Katibi
 • Ezgi ASLAN
 • Zabıt Katibi
 • Ebru ALICI
 • Zabıt Katibi
Önbüro ve Danışma Masasından Görüntüler