Sözleşmeli Mübaşir Başvuru Kontrolüne İlişkin Duyuru
13.05.2022

T.C.
KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Sözleşmeli Mübaşir Başvuru Kontrolüne İlişkin Duyuru

 
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 01.03.2022 tarihli Sözleşmeli Personel istihdamı sınav ilanı ile Konya Bölge İdare Mahkemesi için alınacağı ilan edilen 1 (bir) Sözleşmeli Mübaşir kadrosuna müracaatta bulunan adayların başvuru sonuçları 11.04.2022 tarihinde resmi internet sitemizde ilan edilmiş ise de; Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 11.05.2022 tarihli ve (…)10415 sayılı yazısı ile Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne alınacak olan 1 (bir) Sözleşmeli Mübaşir kadrosuna başvuruda bulunan (T.C. No: 60*******48) Ali Rıza BUĞDAYCI'nın yaşanan teknik problem nedeniyle UYAP E-Devlet Sınav Karşılama ekranında ismine yer verilmediği ve gerekli düzeltmenin yapıldığı bildirilmiştir.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 11.05.2022 tarihli ve (…)10415 sayılı yazısı uyarınca UYAP E-Devlet Sınav Karşılama ekranına eklenen Ali Rıza BUĞDAYCI'nın başvurusunun incelenmesi neticesinde adı geçenin Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmediği anlaşılmış olduğundan mülakata katılmaya hak kazanamamıştır.

İlanen duyurulur. 13.05.2022

* İşbu ilan Ali Rıza BUĞDAYCI’ya tebliğ mahiyetinde olup ilgiliye ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adres

Feritpaşa Mah. Telgrafçı Hamdi Bey Cad. No:7 Selçuklu/Konya

Telefon

+90 (332) 224 0101 [Tel]

+90 (332) 224 0121 [Fax]

E-Posta

konyabimisaretadalet.gov.tr